Epigenetic YU Health Concept® door Astrid Claes

 

 Wat is epigenetica ?
Ons erfelijk (genetisch) materiaal of DNA bepaalt de mogelijkheden of potenties die ons lichaam kan
ontwikkelen gedurende het leven. Iemand kan sterke genen overerven, maar ook ziekmakende
genen kunnen van generatie op generatie worden doorgegeven.
Slechts 40% van de klachten en aandoeningen die zich gedurende het leven manifesteren zijn terug
te brengen tot erfelijke factoren. En dan nog, een groot deel hiervan is niet echt genetisch bepaald,
maar deze ontstaan door ongezonde familiale gewoonten die over generaties heen worden
doorgegeven. Tot 60% van de klachten en aandoeningen zijn het gevolg van een combinatie van een
onaangepaste levensstijl, een onevenwichtig dieet en belastende omgevingsfactoren.
Epigenetica bestudeert alle factoren die een invloed hebben op het erfelijk materiaal, de
genexpressie en de stofwisseling.
Het fysieke, emotionele en mentale welzijn is de uiting van de combinatie van ons erfelijk materiaal
en alle daarop inwerkende epigenetische invloeden.
Via epigenetica is een structurele aanpassing van chromosomale gebieden mogelijk die veranderde
activiteitstoestanden registreren, signaleren en bestendigen volgens de geometrische orde . Deze
cellulaire en fysiologische eigenschappen, of de externe omgevingsfactoren, bepalen hoe onze cellen
deze genen feitelijk lezen. Met als doel het ware potentieel van de menselijke geest en de cellulaire
biologie in de vorm van kwantumfysica in ons lichaam te zien.
De buitenste laag van onze cellen werkt als organische computerchips, die werken als het brein van
de cel. De omgeving waarin de cel zich bevindt, beïnvloedt rechtstreeks hoe de cel functioneert.


Wat is de meerwaarde van de YU dynamic epigenetic scan ?
Elke klacht, aandoening of ziekte ontstaat omwille van een specifieke combinatie van belastende en
verstorende factoren. De YU-scan helpt hierin duidelijkheid te scheppen en geeft inzicht welke
specifieke factoren voor de persoon in kwestie het meest belastend zijn en verdere aandacht vragen.
Het doel van de YU-scan is om jou als hulpverlener inzicht te geven in al de factoren die de
gezondheid beïnvloeden. Je krijgt tevens bepaalde aanbevelingen i.v.m. nutraceuticals, advies
betreffende ondersteunende complementaire therapieën en voedingsadvies die kunnen bijdragen
tot het behoud van een optimale gezondheid of het herstel bij klachten of ziekte.
De YU scanner is een nieuwe technologische ontwikkeling die het mogelijk maakt een laag frequent
informatie en energetisch profiel van een persoon op te nemen. Deze energievelden bevatten 

informatie over de blauwdruk van de celstructuur, het metabolisme, de persoonlijke informatie zoals
de emotionele- en mentale staat en de constitutionele eigenschappen. Via een gespecialiseerde
dynamische resonantietest wordt de verkregen informatie onderworpen aan vele indicatoren op het
gebied van organen, voeding, belastingen, microbiologische informatie, enz.


Welke informatie levert de analyse?
De analyse geeft een idee over volgende parameters:
1. Ontbreken er bouwstenen om het lichaam optimaal te laten functioneren?
2. ls er een verstoring in het cel-milieu (zuur-base, oxidatie-reductie, vocht- en elektrolyten, .
polariteit?) & welke weefsels ondervinden daar het meeste hinder van?
3. ls er een verstoring in de cel-communicatie op energetisch niveau?
4. Zijn er factoren en/of omgevingsinvloeden die de celstofwisseling belasten?


Oorzaken en gevolgen van klachten en aandoeningen zijn niet altijd strikt te scheiden. De analyse
geeft inzicht in de oorzaak van de klachten ongeacht om welke klachten, aandoening of ziekte het
gaat. De YU-test geeft geen structurele afwijkingen weer. Het geeft duidelijkheid in de oorzaak van
dmv. andere technieken gediagnosticeerde afwijkingen. De YU-gezondheidstest is een kwalitatief
onderzoek. Het geeft geen informatie over de duurtijd van de aandoening. De YU-test geeft aan
welke stoornis de hoogste prioriteit heeft voor herstel om een zo optimaal mogelijke
gezondheidstoestand te bereiken. Het geeft ook weer welke nutraceuticals kunnen bijdragen tot een
verbetering of herstel. Elke níeuwe analyse geeft een nieuwe situatie weer, waarbij de op dat
moment hoogste prioriteit wederom wordt weergegeven. De YU-test spoort geen gendefecten op.
De analyse informeert enkel over de huidige epi-genetische invloeden. Er wordt onderzocht hoe het
pakket aangeboren genen zo optimaal mogelijk tot expressie kan gebracht worden.


Wat houdt de YU-gezondheidstest in?
De YU-gezondheidstest is een dynamisch onderzoek dat het geheel van invloeden op de genexpressíe
weergeeft en aldus een idee geeft over de stofwisselingsdynamiek in het lichaam. Het geeft aan
welke invloeden op een welbepaald moment een impact hebben op de genexpressie (voeding,
stress, toxische belasting, pathogenen, stralingsvelden,...). Ook waar de genexpressie het meest
verstoord wordt (en dus het meeste afwijkt van zijn maximaal gunstig potentieel en welke
mogelijkheden er zijn om de genexpressie opnieuw zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De
analyse levert informatie over het verloop van scheikundige en fysiologísche processen die een
invloed hebben op zowel de werking van cellen en organen, de fysieke structuur, de emotionele
reacties. alsook het mentale welzijn. leder persoon is uniek in zijn klachten, zijn voorgeschiedenis,
het ontstaansmechanisme van zijn ziekte en zijn respons op bepaalde therapieën.


Door wie werd de YU dynamic epigenetic scan ontwikkeld ?
De technologie werd ontwikkeld door ingenieurs in samenwerking met Dr. Annik Mollen en integreert
meer dan 20 jaar ervaring uit praktijk.
Wetenschappers zijn het erover eens dat op het allerkleinste niveau van ons bestaan de materie wordt
beheerst door informatie en energie. Het was al in 1922 dat Niels Bohr de Nobelprijs won voor zijn
baanbrekende onderzoek naar de opbouw van atomen en de straling die daar vanaf komt. Alle
materie staalt energie uit en deze bevat informatie. Dit noemen we ook wel bio-informatie. Biologische
systemen gebruiken deze informatie in interactie met hun omgeving.
De door ons gebruikte techniek is gebaseerd op een interactie tussen informatie, energie en materie.
Deze interactie wordt het best beschreven door de theorie genaamd QED (Quantum Electro-dynamics) een
theorie die beschrijft hoe licht en materie met elkaar interfereren en informatie uitwisselen.

 

Wat leer ik in de opleiding ?
De cursus verloopt over 15 dagen om de 2 weken telkens op een zaterdag met uitzondering van de
kerstperiode .
De theoriedagen omvatten de basis van de holistiek i.v.m. hoe levende organismes functioneren.
Alzo ook hoe de mens opgebouwd is en functioneert tot op microniveau met de uitleg over de
verschillende dimensies en hun natuurwetmatigheden. Hoe ‘Het Leven’ in elkaar zit. Een basis kennis
wat iedereen aanbelangt.
Tijdens deze dagen wordt het volledig panoramisch overzicht van alle elementen die invloed hebben
op onze gezondheid wetenschappelijk uitgelegd en wordt de verbinding tussen de verschillende
wetenschappelijke takken duidelijk en praktisch. (biochemie-electrobiochemie-biofysica-
bioenergetica-quantumfysica-mathematica).
Bij de praktijkdagen gaat het om de fysiologie (+ cases en casestudies) geordend in biologische
systemen volgens holistische benadering en hiërarchische prioriteiten van opbouw naar totaal
duurzaam herstel, welzijns-‘onderhoud’ en menselijke natuurlijke groei. (Dit is een universeel
procedure van aanpak, ongeacht of je start met fysieke klachten, energie problemen,
helemaal geen klachten en energiepeil hoog wenst te onderhouden of preventief wenst te handelen
op basis van familielijn zwaktes).


Wie is uw lesgever ?


De lessen worden gegeven door Astrid Claes.

Lees meer op https://optimize-yu.com/over-ons/
Data: 05/11/2022, 12/11/2022, 26/11/2022, 10/12/2022, 07/01/2023, 21/01/2023 ,04/02/2023, 18/02/2023, 04/03/2023 ,18/03/2023 ,01/04/2023 ,15/04/2023 ,29/04/2023 , 13/05/2023 ,27/05/2023 met nadien een individuele evaluatie case uitwerking.
Tijden : 9 – 17u (90 lesuren)
Bijdrage : 5500€ (voor de Vlamingen is KMO-portefeuille beschikbaar= -30%)
Locatie: Drie Eikenstraat 632 / 2650 Edegem
Betaling voor cursus: Profon BV of via KMO-portefeuille

Cursus- / annulatievoorwaarden: klik HIER

 

Organisation: Profon BV

Bankaccount: IBAN: NL71 INGB 0006 7103 66    BIC: INGBNL2A