AK / MMT Basic

Cursus Applied Kinesiology (A.K.) / Manual Muscle Testing / Functionele Neurologie

Onder auspicien van de: INTERNATIONAL COLLEGE OF APPLIED KINESIOLOGY - Benelux 

 
 
Vanaf januari elk jaar start er een basis opleiding A.K. in het Nederlands: 4 X 2 dagen. Dit jaar werd de cursus lichtjes aangepast waardoor het nog meer praktijk gericht is geworden. Deze is zowel voor artsen, chiropractoren, osteopaten, manuele therapeuten en fysiotherapeuten / kinesisten. 

A.K. is een diagnostische methode die aan de hand van spiertesten en door het “uitdagen” van het zenuwstelsel (challenge) de oorzaak probeert te achterhalen van verschillende functiestoornissen die in het lichaam aanwezig kunnen zijn. Door gebruik te maken van A.K. kan er effectief en efficiënt problemen worden opgespoord en opgelost. Zowel op structureel, biochemisch als ook op emotioneel vlak. Doordat uw behandeling en andere technieken meer doelgericht zijn, zal er ook sprake zijn van minder behandelingen, van een directer waarneembaar resultaat en van controle op het aanhouden van dit resultaat.

Eventueel gemiste dagen, kunnen in de toekomst gevolgd worden in België, Nederland, Duitsland, Engeland of Frankrijk.
De organisatie is vanaf januari 2015 in handen van Profon (Professionele Ondersteuning).

Geert Drenth organiseert al meer dan 30 jaar AK cursussen. Op de eerst volgende werkdag, kan u de informatie al met succes toepassen.

Locatie: Antwerpen

Spreker: Geert Drenth, D.O. , DIBAK . Hiernaast verschillend collegae die helpen assisteren tijdens de praktijk sessies.

Kosten: €1.800 voor alle vier modules (KMO-portefeuille mogelijk). 'KMO Stappenplan'

€200 per module (KMO-portefeuille mogelijk) voor deelnemers die dezelfde module eerder hebben gevolgd in de afgelopen drie jaar.

Betaling: per bank (Profon BV - IBAN: NL71 INGB 0006 7103 66) of KMO-portefeuille (registratienr.: DV.O219912).

Tijden: 20-21 jan., 10-11 febr., 10-11 maart en 21-22 april 2023: vrijdags van 9.30 tot 17u. en zaterdags van 9.00 tot 16u.  

Taal: Nederlands

 

MODULE 1: 20-21 januari 2023
De geschiedenis en gedachtegang van AK.
De neurologische spiertest: belangrijkheid van stabilisatie, positionering, weerstand en snelheid. Betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid. Belangrijkste schouder en heupspieren.
Therapy Localizatie (TL) en Challenge.
Neurologische Interlink
Neurologische-, durale- en orgaan relaties.
Introductie reflexpunten.
Belangrijke punten voor een goede anamnese. Prioriteiten stellen.
Diagnose en behandelingstechnieken voor wervelblokkades: subluxaties en fixaties.
Aanpak mechanische functiestoornissen van de extremiteiten.
Gebruik activator.

MODULE 2: 10-11 februari 2023
Herhaling module 1

Diagnose en behandeling van verschillende bekkenproblemen.
Injury Recall Techniek (IRT)
Inspiration- exp. assist technieken + spheno-basilair compressie syndroom
Analyse en behandeling craniale sutures
Uitbreiding Neurologische Interlink
Behandelingstechnieken i.r.t. fascia.
Orthopaedische testen door gebruik te maken van de M.M.T.
Het kaakgewricht en relaterende onderwerpen: klasse 1, 2 en 3, (mal)occlusie, neurological tooth.
Symptomatische pijnbehandeling via acupunctuurpunten.

MODULE 3: 10-11 maart 2023
Herhaling module 2.
Diagnose en behandeling van lumbale- en cervicale hernia’s.
Diafragma: symptomen, onderzoek en behandeling.
Functionele problemen van het lymfestelsel.
Aanpak van sportblessures.
Extra analyse voor de behandeling van baby's.
Differentiaal diagnose en behandeling van pijn en zwellingen.
Neurologisch behandeling van eerder opgelopen trauma’s.
Verdere uitbouw van het gebruik van IRT in de dagdagelijkse praktijk.

MODULE 4: 21-22 april 2023
Herhaling module 3.
Specifieke lumbale en cervikale problemen.
Differentiaal diagnose rug en nek.
Behandeling zenuwaandoeningen en hernia's
Sacral Wobble.
De-imbricatie technieken
PLUS techniek.
Gangpatronen en tonische labyrinth reflexen.
Gebruik van kinesiotape.
Aerobisch- en anaerobische technieken.
"Switching" patronen.
Behandeling littekenweefsel.
Hernia Diafragmatica

Spiertesten die zullen worden behandeld: Deltoids, Rectus femoris, Hamstrings, Lattisimus dorsi, Pectoralis major Clavicularis en Sternalis, Periformis, Gracilis, Sartorius, Neck flexoren / extensoren, Serratus anterior, Subscapularis, Biceps, Triceps, Popliteus, Psoas, Gluteus maximus, Gluteus medius, Sternocleido-mastoidius, Tensor fascia latae, Teres minor, Abdominals, Quadratus lumborum, Teres major, Infraspinatus, Levator scapulae, Supraspinatus, Teres major, Infraspinatus, Trapezius.


Na het volgen van de vier modules is er een mogelijkheid om Advanced modules te volgen en de door onze buitenlandse ICAK diplomaten Chris Smith, D.O., Joseph Shafer, D.C., Laurent Picard, D.C., Tracy Gates, D.O., Clive Lindley-Jones en Hans Garten, M.D.
Deze zijn elk jaar verschillend en worden door verschillende ICAK-organisaties georganiseerd.
Ook is er samenwerking met de kPNI organisatie van Thomas d' Havé. We adviseren iedereen die onze module heeft gevolgd om hierna de metabole modules met Joeseph Shafer en Thomas d' Havé te volgen.


De “Clinical Competence Test” is een test dat door de International College of Applied Kinesiology (ICAK) wordt erkend en dat u toegang geeft als volwaardig lid van de ICAK-Benelux. Deze gaat elk jaar door tijdens de Algemene Vergadering van de ICAK-Benelux of na aanvraag van minstens 5 personen buiten deze periode.


De ICAK werd door Dr. George Goodheart opgericht in 1975 voor het doorgeven van informatie over onderzoek en educatieve ontwikkelingen in de Applied Kinesiology aan medische- en bepaalde paramedische beroepsgroepen.

Inlichtingen en inschrijvingen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  +32-11-812075 (8-12u.)

INSCHRIJVING: Om de kwaliteit te waarborgen en door omkaderde ruimte is het aantal deelnemers beperkt tot 30. Na bevestiging van uw deelname krijgt u verdere informatie toegezonden.

 

"MUSCLE TESTING IS AN IMPORTANT TOOL IN THE DECISION MAKING PROCESS OF WHAT TO DO FOR A PATIENT WHEN CONFRONTED WITH A NUMBER OF DIFFERENT ALTERNATIVES" Walther H. Schmitt, DC, DIBAK, DABCN

 

AK-Spierboekje

ManualMuscleTesting-Introductie.doc